POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.
1. Koordynatorem X Europejskiego Kongresu Finansowego (Kongres) jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa (Koordynator), z siedzibą w Gdańsku 80-227, ul. Do Studzienki 63, Tel: 58 524 49 01, Fax: 58 524 49 09, NIP: 584-09-02-457 e-mail: poczta@gab.com.pl
2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków uczestnictwa jest warunkiem prawidłowej rejestracji udziału w Kongresie.
3. Niniejsze postanowienia obowiązują wszystkich uczestników Kongresu.
4. Koordynator będzie niezwłocznie informował o zmianach w niniejszym wykazie Warunków uczestnictwa.
5. Niniejsze Warunki uczestnictwa w X Europejskim Kongresie Finansowym dostępne są w siedzibie Koordynatora oraz na stronie www.efcongress.com
II.
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa z siedzibą ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk, e-mail: poczta@gab.com.pl.
2. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/a w kongresie realizowanym przez Gdańską Akademię Bankową, podanie danych jest dobrowolne.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie innych aktów prawnych oraz zewnętrznym podmiotom, świadczących usługi informatyczne, windykacyjne, ubezpieczeniowe oraz sponsorom kongresu.
4. Dane nie będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w tym celu wdrożenia zabezpieczeń, zostały zastosowane procedury realizacji kopii zapasowych. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
5. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MIEJSCE I TERMIN
1. Kongres odbędzie się 12-14 października 2020 roku.
2. Miejscem odbywania się Kongresu jest Hotel „Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa”, ul Powstańców Warszawy 10, 81-701 Sopot.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu.

WARUNKI UDZIAŁU I REJESTRACJA
1. Warunkiem udziału w Kongresie jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.efcongress.com oraz dokonanie opłaty za udział.
2. Koordynator w przeciągu 24 godzin wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie. Udział w Kongresie jest możliwy po dokonaniu opłaty za udział.
3. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie.
Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Pekao S.A. 15 1240 1255 1111 0000 1523 6267. W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni od daty rejestracji, rejestracja zostanie anulowana. W przypadku rejestracji na Kongres po 6 października 2020 należy dostarczyć mailowe potwierdzenie wykonania przelewu (na adres: poczta@gab.com.pl) lub posiadać takie potwierdzenie podczas odbioru identyfikatora w dniu Kongresu.
4. Po wpływie opłaty za udział na rachunek Koordynatora wysyłane jest potwierdzenie udziału w Kongresie co kończy proces rejestracji.

OPŁATA ZA UDZIAŁ
1. Opłata podstawowa za udział w Kongresie dla uczestnika wynosi:
• Cena Standard, 3 500 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi po 30 września 2020 roku
• Cena Early Birds, 2 500 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku. Cena Early Birds obowiązuje, gdy płatność za udział w Kongresie zostanie dokonana w terminie wskazanym w fakturze proforma
• Cena Promocyjna, 2 900 PLN + 23 % VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi do 30 września 2020 roku
• Cena Standard online 1450 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi do 30 września 2020 roku lub 1750 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi po 30 września 2020 roku
2. Opłata Standard, Early Birds, Promocyjna obejmuje:
• udział we wszystkich wydarzeniach w ramach oficjalnego programu Kongresu
• pakiet materiałów kongresowych
• lunche 12-14 października 2020 roku oraz kolacje 12 i 13 października 2020 roku
• dostęp do nagrań z wszystkich paneli i debat przez okres 30 dni po zakończeniu Kongresu
Opłata Standard online obejmuje:
• dostęp do platformy EKF online z możliwością oglądania transmisji live wszystkich debat
• możliwość zadawania pytań prelegentom w czasie rzeczywistym poprzez platformę EKF online
• dostęp do wybranych materiałów kongresowych
• dostęp do strefy networkingowej EKF online
• dostęp do nagrań z wszystkich paneli i debat przez okres 30 dni po zakończeniu Kongresu
3. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Kongresie.

FORMY PŁATNOŚCI
Przelew na konto bankowe
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańska Akademia Bankowa
Bank Pekao S.A. III Odział w Gdańsku
15 1240 1255 1111 0000 1523 6267
Swift Code PKOPPLPW
Płatności online – Blue Media
1. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
2. Formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.”].
3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

ZAKWATEROWANIE
1. Koordynator nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania.
2. Koordynator informuje za pośrednictwem strony www.efcongress.com o możliwości noclegu w Hotelach współpracujących z Koordynatorem Kongresu.
3. Dostępność miejsc w oferowanych Hotelach zależy od kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc w Hotelach współpracujących z Koordynatorem Kongresu jest ograniczona.
4. Po wybraniu hotelu ze strony www.efcongress.com uczestnik otrzyma w trakcie rejestracji online formularz rezerwacji pokoju.
5. Uczestnik przekazuje Hotelowi uzupełniony formularza rezerwacji pokoju w ciągu 3 dni od daty rezerwacji Hotelu i postępuje zgodnie z zasadami płatności określonymi w formularzu rezerwacji pokoju.
6. Koordynator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez Hotele ani za rezerwację noclegu.

REZYGNACJA LUB ZMIANA UCZESTNIKA
1. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie przesłanego mailem, faksem lub listem poleconym na adres Koordynatora do dnia 25 września 2020 roku.
2. Rezygnacja z udziału w Kongresie oznacza: a) do 25 września 2020 roku włącznie: zwrot wniesionej opłaty w 100% b) po 25 września 2020 roku pobrane zostanie 100% opłaty za udział.
3. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
4. Istnieje możliwość zmiany uczestnika Kongresu poprzez zgłoszenia osoby zastępującej osobę zarejestrowaną pod warunkiem przesłania danych osoby zastępującej do 5 października 2020 roku.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Koordynator zastrzega prawo do zmian w programie Kongresu w każdej chwili i w każdym zakresie.
2. W przypadku zmiany terminu Kongresu z przyczyn niezależnych od Koordynatora, opłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone w 100%. Nie dotyczy to kosztów poniesionych w związku z transportem i zakwaterowaniem.
3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Kongresu.

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie