Kamil Sobolewski

Główny Ekonomista Pracodawców RP, ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego, członek m.in. Komitetu Monitorującego KPO, komitetu ds. Semestru Europejskiego, Społecznej Rady Fiskalnej
Kamil Sobolewski
Pracodawcy RP

bio

Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP, ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego, czlonek m.in. Komitetu Monitorujacego KPO, komietu ds Semestru Europejskiego, Społecznej Rady Fiskalnej. Przez wiele lat menadżer i profesjonalny inwestor zarządzający kwotami dochodzącymi do 40 mld zł. Jego aktywność medialną, konferencyjną i analityczną można śledzić na Twitterze: @KamSobolewski

Kamil Sobolewski ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz trzyletnie polsko-niemieckie studia specjalne o profilu socjologiczno-ekonomicznym, współorganizowane przez uniwersytety w Moguncji i Duisburgu. Ma doświadczenie jako wykładowca akademicki.

Kamil Sobolewski posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Pracował m.in. w bankach, w tym w niemieckim DG Banku, zrzeszającym lokalne banki działające pod markami Volksbank i Raiffeisenbank, oraz we francuskim Societe Generale, gdzie odpowiadał za inwestycje środków własnych banku, a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów.

Poza sektorem finansowym Kamil Sobolewski pracował m.in. dla holenderskiego koncernu Unilever, Volkswagena, Polskich Linii Lotniczych LOT, miał okazję wprowadzić kilka niemieckich firm na rynek polski. Ma doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Zobacz debaty:

Kamil Sobolewski
Pracodawcy RP

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie