Głównymi zagadnieniami poruszanymi w ramach wystąpienia będzie przedstawianie najważniejszych wyzwań związanych z realizacją obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy wśród instytucji finansowych w Polsce oraz oszacowaniem kosztów, które są z tym związane na tle doświadczeń międzynarodowych. Na rynkach zagranicznych jednym ze sposobów w jaki instytucje finansowe starają się dbać o jakość realizowanych procesów AML oraz wykorzystanie synergii kosztowych jest powołanie centrów AML. W ramach wystąpienia wprowadzającego podsumujemy doświadczenia międzynarodowe oraz wskażemy podobieństwa i różnice w stosunku do rozwiązań opracowywanych w Polsce i na świecie. Po wystąpieniu wprowadzającym zaprosimy do dyskusji przedstawicieli instytucji finansowych, ZBP i KIR do podzielenia się swoimi doświadczeniami.  W formie debaty omówimy największe wyzwania w sektorze, oraz ich wpływ na sposób funkcjonowania funkcji AML, w tym centrów AML.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie