Ziemowit Bagłajewski

Zastępca Rzecznika Finansowego
Ziemowit Bagłajewski
Zastępca Rzecznika Finansowego

bio

Jego głównym zadaniem jako Zastępcy Rzecznika Finansowego jest inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych oraz informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego oraz wykorzystania innowacyjnych technologii.

 

Ziemowit Bagłajewski jest również ekspertem w obszarze organizacji i funkcjonowania rynku finansowego, a także regulacji prawnych tworzących otoczenie tego rynku. Jest przedstawicielem Rzecznika Finansowego jako stałego Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kieruje pracą Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego, do którego zakresu działania należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego takich jak instytucje płatnicze, banki, instytucje finansowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje pożyczkowe. Nadzoruje ponadto pracę Departamentów Biura Rzecznika Finansowego, do których zakresu należy między innymi prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego.

Ziemowit Bagłajewski
Zastępca Rzecznika Finansowego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie