Marzec był wyjątkowo pracowitym miesiącem dla Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. Pomimo ostatnich wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 organizatorzy nie zwalniają tempa i dążą do przeprowadzenia X Europejskiego Kongresu Finansowego zgodnie z planem.

Aktualnie rozpoczął się drugi, a zarazem ostatni etap rekrutacji do Akademii EKF. Zarekomendowani przez Promotorów swoich prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych studenci z polskich i zagranicznych uczelni mają do wykonania dwa zadania. W pierwszej kolejności kandydaci wypełnią formularz zgłoszeniowy, w którym poza umotywowaniem swojej kandydatury, wyrażą również swoje opinie na temat przyszłości sektora finansowego, priorytetów dla konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie czy wyzwań dla odpowiedzialności finansowej wobec kryzysu. Kluczowym dla studentów jest jednak napisanie eseju na jeden z zaproponowanych przez Organizatora i Partnerów tematów:

  • Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?
  • Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?
  • Nowe technologie a finanse przyszłości.

30 najlepszych esejów zostanie opublikowanych w książce pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i w Europie?”, dorocznej publikacji Kongresu. Ponadto, opublikowane eseje wezmą udział w dwóch konkursach. W pierwszym z nich jury, pod przewodnictwem Małgorzaty O’Shaughnessy, Strategic advisor w regionie CEE, na podstawie swoich opinii nt. przesłanego tekstu oraz występu studentów w debacie inaugurującej Akademię EKF wskaże zwycięski esej. Druga nagroda w konkursie im. prof. Jana Winieckiego z inicjatywy BEST S.A. przeznaczona jest dla eseju inspirowanego szkołą liberalnej myśli ekonomicznej lub polemizującego z nią.

Lista studentów przyjętych do Akademii zostanie ogłoszona już 6 maja!

Tegoroczna Akademia Europejskiego Kongresu Finansowego to nie tylko publikacja wydawnictwa ze zbiorem esejów studentów i spotkanie uczestników Akademii podczas EKF w Sopocie, w programie którego będą panele dyskusyjne, debata oksfordzka, warsztaty i spotkania z liderami. Akademia oferuje studentom również możliwości zaangażowania w inicjatywy takie jak Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF, pozostałe wydarzenia Projektu EKF, prace grup roboczych na rzecz powstania studenckich rekomendacji oraz prace zespołów interdyscyplinarnych, realizujących działania projektowe na macierzystych uczelniach we współpracy z EKF.

Organizatorem projektu Akademii EKF jest Europejski Kongres Finansowy. Partnerami Akademii EKF są: BEST S.A. oraz Visa.

Więcej informacji na www.akademiaefc.pl oraz https://www.facebook.com/akademiaefc/

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF10-12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie