Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało założenia do Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzorczych. Według planu Kodeks ma wejść w życie do końca czerwca 2024. Publikujemy jego główne założenia.
Tworzony Kodeks Dobrych Praktyk Nadzorczych (KDPN) będzie dotyczył tylko rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Kodeks Dobrych Praktyk Nadzorczych będzie zawierał:
• zasady uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, w tym zasady pełnienia obowiązków pełnomocnika Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach,
• procedurę i kryteria doboru członków rad nadzorczych,
• obowiązki rady nadzorczej,
• zasady pełnienia funkcji oraz zasady i kryteria oceny członków rad nadzorczych,
• zasady wynagradzania członków rad nadzorczych,
• procedurę i kryteria doboru członków zarządu,
• obowiązki zarządu i zasady pełnienia funkcji członka zarządu,
• zasady i kryteria oceny członków zarządu,
• zasady i tryb ustalania celów biznesowych spółek oraz monitorowania ich realizacji,
• zasady wynagradzania członków zarządu,
• zasady i tryb ustalania celów biznesowych spółek oraz monitowania ich realizacji,
• czynności z zakresu nadzoru właścicielskiego,

Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że kodeks uwzględni rozwiązania płynące z zasad nadzoru właścicielskiego adresowane do rad nadzorczych, aby pomóc zwiększyć im efektywność procesu nadzorczego (np. sposób i częstotliwość raportowania do właściciela).

Dzięki kodeksowi łatwiej o kontrolę w spółce. Są punkty obowiązkowe

Nowy katalog przepisów tworzony w MAP ma służyć „bieżącej ocenie stanu realizacji celów biznesowych oraz ma umożliwiać reagowanie na nieprawidłowości i pozwalać na identyfikowanie ryzyk, które mogą mieć istotny wpływ na podmioty nadzorowane”.
KDPN nakładać będzie też bardzo konkretne obowiązki na członków Rad Nadzorczych. Należeć będą do nich m.in. monitorowanie oraz cykliczna ocena realizacji strategii spółki; systematyczny przegląd istotnych zdarzeń w spółce; regularny przegląd uchwał zarządu; monitorowanie oraz cykliczna ocena korzystania przez zarząd spółki z usług zewnętrznych podmiotów.

Ministerstwo chce większej kontroli w spółkach Skarbu Państwa

Członkowie rad nadzorczych będą musieli przygotowywać ocenę odchyleń wykonania planów rzeczowo-finansowych, w tym w szczególności przychodów i wyniku ze sprzedaży; przychodów ogółem; wyniku brutto i netto, poziomu zobowiązań; wskaźników charakteryzujących działalność gospodarczą; wykonania planu inwestycyjnego. Powinni też umieć ustalić ewentualne przyczyny tych odchyleń.

Co ważne – rady nadzorcze będą miały obowiązek niezwłocznego informowania właściciela w konkretnych przypadkach, m.in. o: istotnych problemach w działalności spółki; znaczącym i nagłym pogorszeniu wskaźników ekonomiczno-finansowych; zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu spółki; niepokojach społecznych w spółce; nieprawidłowościach w działaniach zarządu, w tym o działaniach zarządu naruszających obowiązujące przepisy prawa lub zagrażających interesom Skarbu Państwa.

 

 

Rząd wprowadzi ważne zmiany odnośnie rad nadzorczych. Oto plan (wnp.pl) [Dostęp 13-03-2024]

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie