Aby odbudować Ukrainę po zniszczeniach wojennych potrzebne jest wsparcie międzynarodowe oraz mix źródeł finansowania: pożyczki z instytucji i organizacji międzynarodowych oraz innych państw, kapitał prywatnych inwestorów, zaangażowanie sektora bankowego, a także rynku kapitałowego.

Pod patronatem polskiego rządu zarówno firmy państwowe, jak i prywatne przygotowały ofertę dla rządu ukraińskiego, która mówi o tym, w jakich obszarach odbudowy firmy z polski mogłyby
uczestniczyć.

Polska może zaoferować Ukrainie kompleksową ofertę wsparcia, począwszy od procesów inwestycyjnych, poprzez zorganizowanie finansowania odbudowy, aż po know-how polskich firm wraz ze wsparciem menedżerów. Przydatna może okazać się nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w wieloletnim procesie rozwoju kraju według unijnych zasad.

Rynek kapitałowy powinien odegrać znaczącą rolę w procesie odbudowy naszego sąsiada. Jeśli umiejętnie wykorzystamy ten proces, będzie to szansa na silny impuls rozwojowy dla polskiej giełdy i jej otoczenia biznesowego. Do procesu odbudowy potrzebna będzie mobilizacja dodatkowych kapitałów przeznaczanych na budowanie potencjału polskich przedsiębiorstw, które powinny aktywnie uczestniczyć w odbudowie zniszczeń wojenny w Ukrainie. Polski rynek kapitałowy może także służyć jako platforma finansowania ukraińskich spółek, czy miast (emisja obligacji komunalnych) zaangażowanych w proces odbudowy kraju.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął już pierwsze działania. W grudniu ub. r. KDPW oraz National Depository of Ukraine (NDU) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z ukraińskim rynkiem kapitałowym. Umowa ta otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych za pośrednictwem KDPW. Uplasowanie ukraińskich obligacji komunalnych na rynku europejskim pomoże przyciągnąć kapitał i zwiększyć napływ inwestycji zagranicznych do Ukrainy. W przyszłości zakres współpracy może zostać poszerzony także o inne instrumenty.

Z opracowania ekonomistów banku Pekao S.A. wynika, że angażując się w proces odbudowy PKB Polski może być wyższy nawet o 3,8 proc., czyli o 190 mld zł. Odbudowa i wzmocnienie Ukrainy to jednak przede wszystkim gwarancja większego bezpieczeństwa dla Europy. Pomoc naszym sąsiadom należy potraktować także jako inwestycję w przyszłość – z materialnego i niematerialnego, a także moralnego punktu widzenia. Gra jest zatem warta świeczki.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie