Podpis elektroniczny już od 20 lat zmienia polski biznes

Rozwój usług zaufania jest jednym z najważniejszych trendów technologicznych ostatnich
20 lat. W znaczący sposób przyczyniły się one do rozkwitu cyfrowej gospodarki, która wymaga rozwiązań zabezpieczających elektroniczną komunikację, dokumentację i transakcje finansowe. Nowoczesne firmy i instytucje coraz częściej korzystają z e-podpisu, pieczęci elektronicznej oraz elektronicznego znacznika czasu. Dziś usługi zaufania są standardem w działalności polskiego biznesu i zmieniają się wraz z nim, by sprostać wyzwaniom konkurencyjnego rynku.

Jak wyglądały realia biznesowe 20 lat temu? Początek lat dwutysięcznych w firmach był okresem dominacji papieru i rozwiązań analogowych. Na różną skalę wykorzystywane były narzędzia takie jak telefaks (wspierany przez faksymile), poczta elektroniczna i głosowa, wideoteks czy telemetria. Klienci indywidualni testowali nową wersję systemu Windows, Millennium Edition (Me), a amerykański CERT ostrzegał, że w internecie pojawiły się „złośliwe skrypty”. Już wtedy 90% dyrektorów firm z sektorów bankowości, komunikacji i technologii na świecie przewidywało całkowitą lub znaczną transformację obszaru, na którym będą konkurować w przyszłości. Tak wynikało z badania PricewaterhouseCoopers (PwC), przeprowadzonego podczas Forum w Davos w 2000 roku. Prawdziwa rewolucja technologiczna dopiero się rozpoczynała.

Początki cyfrowej transformacji

Przez dwie ostatnie dekady rynek usług cyfrowych w Polsce bardzo się zmienił. Przedstawiciele firm zaczęli korzystać z możliwości internetu, a później urządzeń mobilnych, by prowadzić swój biznes. Według badań EY, w ciągu ostatnich 3 lat, aż 57% polskich firm jeszcze przyspieszyło wewnętrzną digitalizację. W miarę jak rozpowszechniała się elektroniczna dokumentacja i obsługa cyfrowych
i zdalnych procesów, w firmach rosło zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające. Należały do nich między innymi pieczęć elektroniczna, gwarantująca niezmienialność treści e-dokumentów oraz potwierdzająca źródło ich pochodzenia. Uzupełnił ją znacznik czasu, który wiązał utworzenie danego pliku z konkretną datą i godziną. Szczególne uznanie użytkowników zyskał podpis elektroniczny, który pozwolił sygnować dokumenty elektroniczne z mocą prawną równą podpisowi własnoręcznemu.

– Podpis elektroniczny zmienił warunki gry w całym biznesowym ekosystemie. Przez minione 20 lat obserwowaliśmy systematyczną cyfryzację kolejnych sektorów polskiej gospodarki – mówi Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR – Dziś wiemy, że e-podpis był pionierskim narzędziem, które pozwoliło na digitalizację pracy i stopniową eliminację papieru
z komunikacji formalnej. W sprawnie zarządzanych firmach pozwala na redukcję nawet 75% kosztów, ponoszonych wcześniej na obsługę dokumentacji papierowej. Jest ekologiczny, wygodny i bezpieczny, dlatego sprawdza się wszędzie tam, gdzie został wdrożony.

Jak wskazują badania KIR i ZBP, z podpisu kwalifikowanego chciałby obecnie korzystać co trzeci użytkownik bankowości internetowej. Również menadżerowie wyższego szczebla szybko docenili funkcjonalność e-podpisu: 84% z nich chciałoby go wdrożyć w swojej firmie . E-podpis okazał się niezbędny w okresie pandemii i nadal jest kluczowym wsparciem w postępującej digitalizacji gospodarki.

E-podpis działa w każdym sektorze gospodarki

Korzyści z zastosowania podpisu elektronicznego odnoszą przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Świadczą o tym przykłady z różnych gałęzi gospodarki, w których wprowadzano go do codziennej obsługi procesów biznesowych.

Branża finansowa:
● Sektor bankowy jest liderem transformacji cyfrowej w Polsce. Poziom digitalizacji banków przekracza globalną średnią, a spośród 30 najbardziej zaawansowanych cyfrowo instytucji z tej branży na świecie, aż 6 pochodzi z Polski – podaje Deloitte.
● E-podpis w finansach wykorzystywany jest m.in. w celu autoryzacji transakcji bankowych.
● Klienci banków i innych instytucji dzięki e-podpisowi mogą zdalnie podpisywać umowy
i dokumenty. Elektroniczny obieg znacznie skraca czas potrzebny na dokonanie formalności
i zabezpiecza komunikację z instytucjami zaufania publicznego.

Ochrona zdrowia:
● Opieka zdrowotna cyfryzuje się ustawicznie, poszukując optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dostępność rozwiązań cyfrowych doceniają także pacjenci.
● Jak podaje Centrum e-Zdrowia, Internetowe Konto Pacjenta ma już 17 mln osób, natomiast
4,5 mln użytkowników zainstalowało aplikację mojeIKP. Przez IKP wystawiono dotąd (kwiecień 2023) 1,5 mld e-recept i 126 mln e-skierowań.
● E-podpis wspiera funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej m.in. przy autoryzacji dokumentacji medycznej (wyniki badań, recepty i skierowania), gwarantując poufność, bezpieczeństwo i integralność danych wrażliwych znajdujących się w cyfrowych dokumentach.

HR:
● Cyfrowa obsługa dokumentacji kadrowej to standard, dzięki któremu możliwe jest skuteczne zarządzanie rozproszonymi, hybrydowymi zespołami. E-podpis w HR pomaga zawierać umowy o pracę, składać oświadczenia i przesyłać aneksy do umów w formie online.
● Procesy rekrutacji i przetwarzanie dokumentów nowych pracowników stały się bardziej efektywne, wciąż spełniając rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i wymogi ochrony danych osobowych. Jak pokazują badania SD Worx, już 53% europejskich firm zainwestowało w cyfrowe procesy HR.
● Z raportu Pracuj.pl wynika, że na digitalizację procesów HR postawiło już 39% firm zatrudniających ponad 1000 pracowników, a 26% firm do priorytetów zalicza organizację rekrutacji, onboardingu i innych procesów w 100% cyfrowo.
● Wśród najważniejszych obszarów, które obecnie podlegają cyfryzacji, respondenci badania wskazali odpowiednio 81% – kadry i płace, 57% – rekrutację, a także systemy wspierające komunikację wewnętrzną, w tym intranet – 44%.

Logistyka:
● W sektorze logistycznym digitalizacja, obok wprowadzania rozwiązań telematycznych
i systemów zarządzania cyfrowego, obejmuje także elektryfikację floty.
● Od r. 2020 nowe rozwiązania technologiczne wdrożyło już 69% firm z branży – wskazują dane Webfleet Solutions.
● E-podpis ułatwia podpisywanie umów i dokumentów, związanych z przewozem towarów (m.in. faktur, listów przewozowych, kontraktów), przekładając się też na dużą oszczędność.

Leasing:
● Firmy leasingowe stawiają na zaawansowane rozwiązania digital, wykorzystując sztuczną inteligencję, wirtualnych asystentów, technologie kognitywne oraz kompletne, internetowe ścieżki obsługi klienta.
● Każdy etap procesu zawierania umowy leasingowej przenoszony jest do kanału cyfrowego. Wspiera to pozytywne doświadczenia (CX) oraz kształtuje zaufanie klienta.
● Możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego m.in. podczas finalizowania umów, to również w tym przypadku odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i usługobiorców.
● Według raportu EFL nawet 64% firm planuje wdrożenie w ciągu maksymalnie trzech lat
e-podpisu, 65% natomiast już zwiększyło korzystanie z technologii.

Nieruchomości:
● Podmioty na rynku nieruchomości w Polsce konsekwentnie cyfryzują kolejne obszary działania – marketingowe, promocyjne, techniczne czy komunikacji biznesowej.
● Podpis elektroniczny w tym sektorze umożliwia zdalne podpisywanie i przekazywanie klientom umów – m.in. kupna-sprzedaży, najmu, umów przedwstępnych.
● Dzięki temu agencje nieruchomości i inne podmioty mogą oferować swoje usługi na odległość i finalizować transakcje w całości online.
Deloitte w raporcie Digitalization is here to stay. How to achieve an effective digital transformation in real estate wskazuje, że digitalizacja umów i dokumentów jest jednym
z kluczowych obszarów rozwoju technologicznego w tym sektorze gospodarki.

Firmy korzystające z podpisu elektronicznego należą do beneficjentów transformacji cyfrowej ostatnich dwudziestu lat. Nowoczesne przedsiębiorstwa stawiają na technologię by skuteczniej konkurować na rynku – usprawniają procesy biznesowe, uzyskują oszczędności i podnoszą zysk, jednocześnie dbając o satysfakcję klienta. E-podpis, jako usługa przyjazna środowisku i wspierająca cyfrowy obieg dokumentów, jest dziś również elementem zielonej zmiany, jaka zachodzi w polskiej gospodarce wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa.

– W ciągu ostatnich 20 lat, podpis elektroniczny, podobnie jak polskie firmy, rozwijał się i dostosowywał do zmieniającego otoczenia. Kiedy uruchamialiśmy e-podpis jako komercyjną usługę, mieliśmy już doświadczenie z wykorzystywaniem go jako narzędzia zabezpieczającego transakcje w systemie Elixir. Nikt jednak wtedy nie przewidywał, że w ciągu kolejnych kilkunastu lat udostępnimy jego w pełni mobilną wersję z opcją zdalnej weryfikacji tożsamości użytkownika. Dziś e-podpis stał się standardem, na trwałe wpisanym w polski krajobraz biznesowy – podkreśla Elżbieta Włodarczyk.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie