Oczekiwania regulatorów w zakresie planowania transformacji w istotny sposób podnoszą poprzeczkę w odniesieniu do biznesu, w tym sektora finansowego.

Według opublikowanych priorytetów ESMA na rok 2023 wymagana będzie większa transparentność w kontekście planów dekarbonizacji portfela. Zamiast ogólnych deklaracji dotyczących zeroemisyjności oczekiwane będzie przedstawienie konkretnych planów działań stworzonych z uwzględnieniem analiz związanych z ryzykiem klimatycznym i wskazujących konkretne inicjatywy zmierzające do osiągnięcia neutralności węglowej. Wymagania te wynikają również z oczekiwanych zakresów ujawnień wg Dyrektywy CSRD jak również są istotne dla szerokiego grona interesariuszy – którzy oczekują „credible transition plans”.

Tym samym po stronie instytucji finansowych stoi potężne wyzwanie w zakresie zarówno zrozumienia i obliczenia swoich emisji portfelowych, jak również szczegółowe i metodyczne zaplanowanie ich transformacji klimatycznej, z uwzględnieniem wpływu na poszczególne sektory ryzyk klimatycznych. Na rynku funkcjonują już rozwiązania mające przybliżyć metodyki kalkulacji i wspomóc instytucje finansowe w transformacji (NZBA, TPT, SBTi, PCAF/PACTA oraz rekomendacje TCFD i znany GHG Protocol), którymi podążają już liderzy. W panelu omówimy wyzwania regulacyjne oraz odniesiemy się do skali wyzwania i zaawansowania polskiego sektora finansowego w tym zakresie.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie