Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Dariusz Filar, Emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Jerzy Hausner, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Michał Możdżeń, Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii, porozmawiają m.in. o:

  • Aktualnych ramach instytucjonalnych polityki fiskalnej – znaczenie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) i kwestia zdarzeń wyłączających regułę
  • Zagrożeniu nieprzejrzystością w finansach publicznych – rozdźwięk między metodologią dokonywania obliczeń w ujęciu krajowym i Eurostatu
  • Zróżnicowaniu sytuacji fiskalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
  • W jakich warunkach dług publiczny rodzi niebezpieczeństwa dla stabilności finansowej i wzrostu gospodarczego?
  • W jakim stopniu powinniśmy skupiać się na agregatach fiskalnych (wydatki, dług, deficyt) tworząc instytucjonalne ramy polityki fiskalnej, w tym reguły fiskalne?
  • Czy numeryczne reguły fiskalne skutecznie ograniczają swobodę polityków? Innymi słowy, czy można je uznać za wiarygodne zobowiązania?
  • Jakie reguły fiskalne są potrzebne?

 


Dariusz Filar
Emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 

 

 

Urodził się 18 VII 1950 w Gdyni. Od 1973 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym – od 1992 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1992 – 1995 visiting professor w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998 – 2001 wykładowca Central European University

W latach 80. ubiegłego wieku współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Od tego samego okresu związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej – jego najważniejsze książki to „Czaszka olbrzyma” (Nasza Księgarnia 1976), „Pies wyścigowy” (Czytelnik 1984), „Jeszcze jedna podróż Guliwera” (Solaris 2014) i powieść współczesna „Drugie wejrzenie” (Novae Res 2015).

W okresie 1999 – 2004 piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A.
W latach 2004 – 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.
Od marca 2010 do grudnia 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2006 roku prezydent Włoch, Giorgio Napolitano, mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

 

 


Jerzy Hausner
Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


 

 

Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Nagroda Kisiela.

 

 


Michał Możdżeń
Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii


 

 

 

dr Michał Możdżeń – ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych, magister politologii, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych UEK, autor i współautor ponad trzydziestu publikacji naukowych z obszaru ekonomii politycznej, analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, teorii wyboru publicznego i nowego instytucjonalizmu. Uczestnik ponad 10 projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Zdobywca ex aequo pierwszego miejsca V edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej. W 2018 roku opublikował w Wydawnictwie Naukowym Scholar książkę pt. „Instytucje polityczne i proces budżetowy. Przeciwdziałanie tragedii wspólnych zasobów fiskalnych”. Prowadzi przedmioty związane z problematyką finansów publicznych, polityki fiskalnej, administracji publicznej i zarządzania publicznego dla studentów UEK.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Spotkajmy się w sieci 29 września 2020 o 12:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie