Delegowanie członka rady nadzorczej na stanowisko p.o. prezesa lub członka zarządu spółki kapitałowej

Art. 383 § 1. Kodeksu spółek handlowych:.
Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu spółki akcyjnej może być konieczne do prawidłowego funkcjonowania zarządu, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych, w wyniku których stanowisko członka lub członków zarządu stają się nieobsadzone albo rozwiązania nagle powstałego problemu w działalności spółki.

Delegowanie z ramienia rady nadzorczej osoby do czasowego wykonywania czynności zastępowanego członka zarządu pozwala zachować ciągłość działania spółki, jeżeli nie ma dostępnego od zaraz kandydata do objęcia funkcji. Pod warunkiem, że w gremium rady nadzorczej jest odpowiedni kandydat (w tym kompetencje i dyspozycyjność). Pozwala także na uporządkowane przeprowadzenie postępowania konkursowego. , – jest rozwiązaniem wygodnym i możliwym do zrealizowania w zasadzie niezwłocznie. Ponadto konieczna jest zgoda rady na delegowanie danej osoby.

Pełniący obowiązki wraz z nominacją nabywa niezbędne uprawnienia decyzyjne

Delegowany do zarządu członek rady nadzorczej uzyskuje uprawnienia członka zarządu i jest władny podejmować wiążące dla spółki decyzje i ją reprezentować, zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Zwykle ich działalność ogranicza się do zarządzania bieżącą działalnością spółki lub jej audytu, zwłaszcza w przypadkach nadzwyczajnej wymiany gremium rady i zarządu. Mimo, że nie jest to wyłączone decyzje o znaczeniu strategicznym będą raczej podejmowane dopiero przez „zwykłą” obsadę zarządów.

Pożądane jest aby delegowany członek rady nadzorczej do zarządu a tym bardziej na p.o. prezesa znał branżę, w której funkcjonuje spółka i dobrze znał specyfikę tej spółki. Jeśli warunki te nie mogą być spełnione należy skonsultować projektowaną decyzję z właścicielami, szczególnie wobec uprawnień do podejmowania decyzji (w okresie 3 miesięcy), które mogą mieć poważne konsekwencje dla spółki.

(Opracował Jan Szambelańczyk na podstawie: Karolina Markowska, Największe państwowe spółki z tymczasowymi prezesami. Im dłuższe bezkrólewie, tym gorzej. pulsHR.pl, 1 marca 2024, 8:59)

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie