Czy Polska powinna wejść do strefy euro, gdyż – poza rachunkiem korzyści i kosztów gospodarczych – zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, trwa wojna tuż za naszą wschodnia granicą? Tak postanowionemu zagadnieniu poświęcona była debata oksfordzka podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. Wzięli w niej udział zarówno wyjadacze od polityki finansowej, mający w niej imponujące doświadczenie, jak też ludzie młodzi.

Z powodów geopolitycznych do strefy euro weszły w swoim czasie państwa bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia. Po przeprowadzonym przez Rosję cyberataku na Estonię w 2007 roku wejście do strefy euro okazało się dla tych państw ucieczką do strefy bezpieczeństwa jeśli chodzi o obrót finansowy, bezpieczeństwo waluty i rezerw walutowych. Słowem – jeśli bank centralny i jego majątek znajduje się we Frankfurcie nad Menem, to jest to znacznie dalej od Rosji, niż gdy znajduje się w Talinie, Rydze lub Wilnie. Idąc tym tropem – po napaści Rosji Ukraina przeniosła swój cały system finansowy do chmury Amazona pod Franfurtem.

Czy i jakie znaczenie ma to dla Polski, bezpieczeństwa naszych rezerw i całego systemu finansowego? Tego nie wiemy, a debata na to pytanie nie dała odpowiedzi. Faktem jest jedynie, że sytuacja geopolityczna, bliskość agresywnego sąsiada, zachęcała w przeszłości liczne kraje do wyboru unii walutowej.

– Argumenty geopolityczne były za słabo podkreślone – podsumował debatę Krzysztof Borusowski, prezes spółki BEST.

Najważniejszy argument geopolityczny, a raczej geoekonomiczny dotyczy jednak nie samej Polski, lecz całej Europy. I wcale nie wynika z tego, że największym zagrożeniem jest Rosja. W Azji rosną nowe wielkie potęgi gospodarcze, a PKB Chin jest już większy niż całej Unii. Unia potrzebuje większej i coraz silniejszej integracji, żeby przeciwstawić się rosnącym potęgom. Być może najważniejszym narzędziem tej integracji jest właśnie euro.

W debacie padały głównie argumenty gospodarcze. Najsilniejsze przeciwko przyjęciu euro od lat przytacza Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy, w okresie transformacji wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za starania Polski o skuteczne wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uważa on, że elastyczność kursu walutowego, a zatem możliwość zewnętrznej dewaluacji chroni gospodarkę przed kryzysami, gdy staje się ona mniej konkurencyjna. I podaje przykład Włoch, które utraciły konkurencyjność, nie mogą „zdewaluować” euro, a wskutek tego przez wiele lat są w recesji.

Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej uważa z kolei, że za wieloletnią recesję w takich krajach jak Grecja czy Włochy odpowiedzialna jest zła polityka gospodarcza, a nie euro.

– Wejście do strefy euro nie może być połączone z prowadzeniem bardzo złej polityki gospodarczej. Nieuzasadnione jest mówienie, że Polska będzie popełniała takie błędy, jak Grecja czy Włochy. Wejście do strefy euro powinno być busolą polityki gospodarczej – powiedział.

Zwolennicy przyjęcia euro wymieniali argumenty, że Polska popisując Traktat z Maastricht zgodziła się na wejście do strefy euro. Euro może wzmocnić potencjału rozwoju Polski i zachowanie stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej. Nieuczestniczenie w pogłębionej europejskiej integracji może oznaczać wręcz wykluczenie. Euro może stać się filarem zapewnienia bezpieczeństwa Polski a także jej gospodarczego rozwoju, gdyż silniej zwiąże nasz kraj z Unią. Pozbycie się niestabilnego złotego pomoże ustabilizować przpływy kapitałowe.

Przeciwnicy wymieniali natomiast argumenty, że euro pociągnęłoby za sobą koszty związane z rezygnacją z własnej waluty. Elastyczny kurs walutowy działa antycyklicznie – złoty umacnia się w boomie, a w kryzysach osłabia, co pomaga gospodarce. Polska w strefie euro byłaby relatywnie małą gospodarka, więc miałaby niewiele do powiedzenia. Euro nie zwiększa bezpieczeństwa. Zwiększa je przynależność do NATO.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie