Rating miast – profil ryzyka a covid

Negatywny wpływ pandemii covid-19 na gospodarkę jest niepodważalny. Jak obecny kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię odbija się na działalności samorządów i ich finansach? Co uwidaczniają scenariusze ratingowe dla miast? Czy zmienia się profil ryzyka miast jako dłużników? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania eksperci w kolejnej rozmowie z cyklu EKF – o finansach samorządów poddadzą analizie zmiany w strukturach dochodów, wydatków i zadłużenia miast w kontekście presji wynikającej z negatywnego otoczenia gospodarczego i jego perspektyw.

Gośćmi spotkania będą:

 

 


Hanna Majszczyk
Ekspert, Instytut Odpowiedzialnych Finansów


 

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów (do 2017 r.). W latach 2000 – 2010 dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W latach 2010 – 2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet państwa, w tym sprawy związane z finansami jednostek samorządu terytorialnego, budżet zadaniowy.
Doradca podatkowy. Członek Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji. Ekspert Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

 

 


Maurycy Michalski
Dyrektor, Fitch Ratings


 

 

Maurycy Michalski od 2011 roku jest zaangażowany w proces oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek powiązanych z sektorem publicznym (ang. government related entities) w Europie oraz Azji.
Na dzień dzisiejszy jest analitykiem wiodącym dla podmiotów w Polsce, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. W ramach zespołu pełni także funkcję eksperta ds. sektora finansów publicznych na Rumunię oraz uczestniczy w komitetach ratingowych z obszaru geograficznego EMEA oraz APAC jako niezależny członek z prawem głosu.
Poprzednio, przez ponad 13 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania długiem publicznym w Ministerstwie Finansów.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 


Stanisława Kozłowska
Skarbnik Miasta Białystok


 

Stanisława Kozłowska-absolwentka Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Od 1 lipca 1995 roku Skarbnik Miasta Białegostoku, członek Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich ( zrzeszających 12 największych miast polskich): związana z pracą w Samorządzie Miasta Białegostoku od marca 1991 roku; w okresie od 1 marca 1991 roku do 30 czerwca 1995 roku członek Zarządu-Zastępca Dyrektora Spółki „Lech” ze 100-procentowym kapitałem Miasta Białegostoku. Wykłady w ramach projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w ramach PKOL w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, artykuły do publikacji realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej POKL i EFS. Członek zespołu ds. likwidacji i przekształcania zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego „Stadion Miejski” Sp. z o.o w Białymstoku. Przygotowanie projektu finansowania budowy stadionu piłkarskiego z wykorzystaniem środków unijnych i wyemitowanych obligacji przez Spółkę.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Spotkajmy się w sieci 18 lutego 2021 o 12:00!

 

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie