Europejski Kongres Finansowy (EKF) wziął udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących ratingu środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) przedstawiającego ocenę profilu przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego względem zrównoważonego rozwoju, jak również zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju czy wpływu na społeczeństwo i/lub środowisko.

Inicjatywa ta ma m.in. zwiększyć wiarygodność i porównywalność ratingów ESG. Ma również na celu zapewnienie, że agencje ratingowe będą uwzględniać odpowiednie ryzyko ESG w ratingach kredytowych, które oceniają wiarygodność kredytową przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego. W oparciu o materiały Komisji Europejskiej, Europejski Kongres Finansowy przygotował skrócony materiał z czterema pytaniami konsultacyjnymi, które EKF uznał za kluczowe. Do udziału w badaniu zaproszono grupę ekspertów z polskiego sektora finansowego. Zostali oni poproszeni o zapoznanie się z oryginalną propozycją KE i udzielenie odpowiedzi na cztery pytania EKF. Ekspertom zagwarantowano anonimowość. Europejski Kongres Finansowy otrzymał 20 opinii z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, organów regulacyjnych, firm doradczych, agencji ratingowych oraz od ekspertów akademickich. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi koordynator badania z ramienia EKF opracował propozycję syntetycznego stanowiska Europejskiego Kongresu Finansowego. Propozycja ta została przedstawiona ekspertom uczestniczącym w badaniu. Zostali oni poproszeni o wprowadzenie ewentualnych poprawek. Ostateczna wersja odpowiedzi została przetłumaczona na język angielski i przekazana do KE.

ZOBACZ STANOWISKO

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie