Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem przekazanym przez Ministerstwo Finansów dotyczącym Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. Niniejszy komentarz dotyczy Rekomendacji EKF zawartych w grudniowych wydaniu Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski, dostępnych od str. 22 raportu.

“(…) Jeżeli chodzi o kluczowe rekomendacje z perspektywy Ministerstwa Finansów to jest to przede wszystkim rekomendacja dotycząca konsolidacji finansów publicznych i zwiększenia ich przejrzystości. Ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych będzie konieczne w kolejnych latach. O skali i tempie będziemy decydować biorąc pod uwagę krajowe reguły, reguły na poziomie unijnym, które aktualnie podlegają zmianom, stan gospodarki oraz priorytety wynikające z zobowiązań przedwyborczych. Pamiętajmy, że wciąż jest dużo do zrobienia w zakresie poprawy ściągalności podatkowej, co oznacza, że o poprawie wyniku sektora będą decydować zarówno działania po stronie wydatkowej, ale także dochodowej. Oczywiście poprawiająca się koniunktura gospodarcza, również spowoduje poprawę stanu finansów państwa. Jawność i przejrzystość finansów publicznych jest jednym z kluczowych aspektów związanych z polityką fiskalną. Pozwala na właściwą ocenę prowadzonych przez rząd działań oraz na kontrolę finansów państwa. Zwiększenie przejrzystości finansów publicznych zostało zapowiedziane m.in. przez ministra Andrzeja Domańskiego w trakcie sejmowej debaty nad budżetem państwa i w najbliższych miesiącach zostaną podjęte działania w tym kierunku. Do niezbędnych działań
w tym zakresie można zaliczyć m.in.:

  • włączenie w ramach przygotowania projektu ustawy budżetowej i dokumentów jej towarzyszących planów finansowych (przyjęte na potrzeby projektu ustawy budżetowej) następujących jednostek: ZUS, NFZ, FRD, BFG, brakującą część funduszy KRUS oraz fundusze w BGK;
  • rozszerzenie zakresu publikacji planów finansowych jednostek istotnych z punktu widzenia wyniku sektora finansów publicznych, w tym funduszy w BGK (poza podsektorem samorządowym) i wykonania tych planów.”

Czytaj...

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF 2023
Partner honorowy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF 2023
Partnerzy Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF 2023
Partnerzy Instytucjonalni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie