Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem przekazanym przez Ministerstwo Finansów dotyczącym Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. Niniejszy komentarz dotyczy Rekomendacji EKF zawartych w grudniowych wydaniu Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski, dostępnych od str. 22 raportu.

“(…) Jeżeli chodzi o kluczowe rekomendacje z perspektywy Ministerstwa Finansów to jest to przede wszystkim rekomendacja dotycząca konsolidacji finansów publicznych i zwiększenia ich przejrzystości. Ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych będzie konieczne w kolejnych latach. O skali i tempie będziemy decydować biorąc pod uwagę krajowe reguły, reguły na poziomie unijnym, które aktualnie podlegają zmianom, stan gospodarki oraz priorytety wynikające z zobowiązań przedwyborczych. Pamiętajmy, że wciąż jest dużo do zrobienia w zakresie poprawy ściągalności podatkowej, co oznacza, że o poprawie wyniku sektora będą decydować zarówno działania po stronie wydatkowej, ale także dochodowej. Oczywiście poprawiająca się koniunktura gospodarcza, również spowoduje poprawę stanu finansów państwa. Jawność i przejrzystość finansów publicznych jest jednym z kluczowych aspektów związanych z polityką fiskalną. Pozwala na właściwą ocenę prowadzonych przez rząd działań oraz na kontrolę finansów państwa. Zwiększenie przejrzystości finansów publicznych zostało zapowiedziane m.in. przez ministra Andrzeja Domańskiego w trakcie sejmowej debaty nad budżetem państwa i w najbliższych miesiącach zostaną podjęte działania w tym kierunku. Do niezbędnych działań
w tym zakresie można zaliczyć m.in.:

  • włączenie w ramach przygotowania projektu ustawy budżetowej i dokumentów jej towarzyszących planów finansowych (przyjęte na potrzeby projektu ustawy budżetowej) następujących jednostek: ZUS, NFZ, FRD, BFG, brakującą część funduszy KRUS oraz fundusze w BGK;
  • rozszerzenie zakresu publikacji planów finansowych jednostek istotnych z punktu widzenia wyniku sektora finansów publicznych, w tym funduszy w BGK (poza podsektorem samorządowym) i wykonania tych planów.”

Czytaj...

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie