„Tym razem jest inaczej, ale wiele doświadczeń, nauk i lekcji, które wyciągnęliśmy z początku transformacji i ze spowolnienia z roku 2008 może być przydatnych przy rozwiązywaniu problemów w tej chwili. Wiadomo już, że przedsiębiorstwa wyjdą z tego kryzysu wysoko zadłużone, a więc doświadczenie z lat 90., dotyczące możliwości rozwiązywania problemu wysoko zadłużonych przedsiębiorstw mogłoby być pomocne również dzisiaj.”

2 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”, którego uczestnikami byli: Jan Krzysztof Bielecki (Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego) oraz Sławomir S. Sikora (Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.). Eksperci rozmawiali m.in. o: o tym co mówi nam rynek kapitałowy o obecnej sytuacji, o doświadczeniach z 30 lat transformacji i o tym, jak przełożyć te doświadczenia na obecne czasy, o scenariuszach makroekonomicznych jako niezbędnym elemencie przygotowywanych planów naprawczych oraz o bankach europejskich i amerykańskich i czy powinny one wypłacać dywidendy.

Czy rynki finansowe wyprzedzają obecnie rzeczywistość? Prezes Sikora tłumaczył, że banki i sektor finansowy mają dobry przegląd stanu gospodarki. Jednocześnie podlegają one pewnym rygorom wynikającym np. ze standardów księgowych, które wymagają przygotowania na wszelkie trudności po stronie klienta, jak choćby spadek popytu. Trudności te mogą nie być widoczne w bilansie, ale kiedy tylko bank zobaczy je w okresie kredytowania przedsiębiorcy, to powinien jak najszybciej podjąć działania, mające na celu ratowanie kondycji finansowej przedsiębiorców. „Ten efekt widoczny jest w tzw. real time – kiedy tylko dostrzeżemy jakieś chmury na horyzoncie” – zaznacza Sikora i tłumaczy, że realny sektor przedsiębiorstw reaguje później – odpowiada dopiero na widoczne problemy. „Problem, który jest najbardziej dostrzegany, a zarazem najbardziej poważny – czyli brak płynności, może być zapowiedzią tego, że już dzisiaj trzeba się przygotować na trudniejsze czasy, które dla sektora realnego mogą nastąpić za kilka miesięcy”. Jednocześnie, Sikora podkreśla, że „wszyscy, zarówno pracujący w bankach, jak i w sektorze przedsiębiorstw, mierzymy się z dużym poziomem niepewności, a więc wszelkie prognozy trzeba zaznaczyć rachunkiem prawdopodobieństwa. Przyszłość jest nieznana, ale lepiej się przygotować na wszelkie scenariusze”.

Czy obecna sytuacja jest podobna do tej z czasów transformacji? „Polska miała dosyć specyficzną sytuację, w porównaniu z innymi krajami w Europie, bo ostatnim doświadczeniem prawdziwego kryzysu, w rozumieniu spadku produkcji i spadku GDP ponad 7% mieliśmy na początku transformacji. Później, w wyniku reform zmian w Polsce osiągnęliśmy sukces, w postaci blisko 30-letniego okresu wzrostu. Dla pokolenia urodzonego po roku 1989 to będzie pierwsze w życiu doświadczenie kryzysowe, w postaci spadku dochodu narodowego, a więc trudno powiedzieć, jak zareagują oni na kryzys. (…) Być może zobaczymy więcej oszczędności po stronie obywateli i być może trudno będzie temu młodemu pokoleniu odnaleźć się na rynku pracy. Doświadczenia generacyjne będą wpływać na opinie ludzi o tym kryzysie” – uważa Prezes.

Banki amerykańskie szykują się obecnie do wypłacania dywidend, co w Europie może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę obecną sytuację. Sikora podkreślił, że jeżeli dana instytucja jest na giełdzie (czy to bank, czy przedsiębiorstwo), to wielu z akcjonariuszy to fundusze emerytalne. Wypłata dywidendy dla funduszy emerytalnych jest bezpośrednim przepływem gotówki, która służy zaspokajaniu potrzeb wszystkim tym, którzy tej gotówki potrzebują. „Dywidenda bezpośrednio przekłada się na sytuację oszczędzających emerytów. Ten aspekt jest często pomijany, a bardzo ważny z punktu widzenia przyszłości giełdy” – uważa Sikora.

Całą rozmowę Jana Krzysztofa Bieleckiego i Sławomira Sikory można obejrzeć tutaj:

Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza też do obejrzenia kolejnych transmisji Kwadransa z EKF, już dziś w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 16:00, na platformie YouTube oraz na stronie internetowej EKF. Leszek Pawłowicz (Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego) będzie rozmawiał z Iwoną Kozerą (Partnerem Zarządzającym Działem Doradztwa Biznesowego EY).

 

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie