„Zadłużenie na całym świecie wyraźnie wzrośnie w stosunku do PKB, prawdopodobnie od 20 do 40 punktów procentowych” – twierdzi Główny Ekonomista i Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A., Ernest Pytlarczyk, który 23 kwietnia w ramach Kwadransa z EKF rozmawiał z Ludwikiem Koteckim, Dyrektorem Instytutu Odpowiedzialnych Finansów i byłym Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów.

Tematem przewodnim kolejnej transmisji z serii „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” była działalność banków polskich i zagranicznych w dobie kryzysu COVID-19. Eksperci zmierzyli się również z pytaniami o politykę stóp procentowych NBP, przyszłość strefy euro oraz obraz gospodarki światowej w okresie po pandemii koronawirusa.

Zapytany o największe wyzwania dla banków w obecnej sytuacji, Pytlarczyk odpowiedział, że banki są tzw. „barometrem gospodarki”, czy nawet jej „krwioobiegiem” a więc spowolnienie gospodarcze czy kryzys jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem. „Niezwykle ważny jest czas trwania tego spowolnienia” – zaznaczył Pytlarczyk. „W Polsce banki mają bardzo wysokie współczynniki kapitałowe i można powiedzieć, że od dłuższego czasu ten sektor jest bardzo konserwatywnie zarządzany, a nawet że same te wskaźniki są konserwatywne. Banki budowały bufory i już wcześniej przygotowywały się na to, że rok 2020 będzie rokiem spowolnienia” twierdzi Ekonomista Pekao S.A., podkreślając, że czas, w którym dotknął nas kryzys nie jest bez znaczenia.

Zmniejszenie buforów przez banki i koordynacja działań polityki monetarnej i fiskalnej, łącznie z gwarancjami, są działaniami, które mają na celu przeprowadzenie klientów sektora bankowego przez najbliższy okres w możliwie jak najlepszej kondycji. Pytlarczyk podkreślił, że najważniejszą rolą banków jest dbanie o pieniądze depozytariuszy, nie zapominając oczywiście przy tym o klientach, gospodarce, a zarazem swojej własnej działalności.

Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej według eksperta wpisuje się w trend światowy. „Mamy do czynienia z bezprecedensową skalą pogorszenia koniunktury. Skutkiem recesji zazwyczaj jest długa fala dużo niższej inflacji, czasami nawet deflacji” stwierdził Pytlarczyk. Podkreślił on również, że największym problemem po wyjściu z kryzysu będzie niedostateczny popyt i deflacja, a więc banki centralne zawczasu globalnie obniżyły stopy procentowe. „Nie bez znaczenia jest to, że jednym ze sposobów wychodzenia z kryzysów jest zadłużenie. To zadłużenie na całym świecie wyraźnie wzrośnie w stosunku do PKB, prawdopodobnie od 20 do 40 punktów procentowych. To, co może nam pomóc w wyjściu z kryzysu i uniknięciu nadmiernego zadłużenia to właśnie niskie stopy procentowe. W perspektywie najbliższych 3 lat prawdopodobnie inflacja będzie bardzo niska, ponieważ będziemy mieli globalnie wyższe bezrobocie, a zarazem niedostateczny popyt” uważa Pytlarczyk. „Dobrą ilustracją tego, jak kwestia popytu i podaży przekłada się na cenę jest ropa naftowa. Widzimy tutaj bardzo szybki spadek popytu i niedostosowaną podaż, co przekłada się na bardzo niską cenę, a zarazem inflację.”

Czy strefa euro przetrwa kryzys COVID-19? Pytlarczyk, jako współautor książki pt. „Paradoks euro” jest szczególnie bacznym obserwatorem działań obszaru wspólnej waluty. Uważa, że problem ze strefą euro już się pojawił i jest wyraźnie widoczny. „Obecnie wszyscy wciąż jesteśmy w okresie zamrożenia gospodarczego i nikt nie liczy kosztów, ponieważ głównym celem każdego kraju jest uchronienie istnień ludzkich. Jednakże, dyskusja o tym, kiedy i w jaki sposób zacząć odmrażać gospodarkę pojawia się na całym świecie” uważa Ekonomista Pekao S.A. i dodaje: „Duże znaczenie będzie miało to, jak będzie wyglądało wychodzenie z kryzysu i ile ono potrwa. Ruchy populistyczne, w takich krajach jak np. Włochy, mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości całej strefy euro”. Pytlarczyk uspokajał jednak, że z całą pewnością nie możemy przewidywać rozpadu strefy euro w najbliższym czasie.

Co z polskim złotym? Ernest Pytlarczyk jest optymistą: „Na razie złoty zdaje egzamin. Jesteśmy gospodarką bardzo dobrze zbilansowaną zewnętrznie, między innymi pod względem salda na rachunku obrotów bieżących. Bilanse w Polsce mają jedną słabość – kredyty frankowe, to mnie niepokoi w przypadku niekontrolowanego rozwoju sytuacji. Jestem jednak konstruktywny wobec złotego. Złoty nie będzie się niekontrolowanie osłabiał, a recesja u nas będzie niższa niż w Europie południowej i zachodniej” uważa ekspert i tym relatywnie pozytywnym akcentem skończył rozmowę.

Całą rozmowę Ludwika Koteckiego z Ernestem Pytlarczykiem można obejrzeć tutaj.

Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza do obejrzenia kolejnej transmisji „Kwadransa z EKF”, już w następny czwartek (30.04.2020) o 16.00! Marek Tejchman (Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazeta Prawna) będzie rozmawiał ze Stacy Ligas (Senior Partner i CEO KPMG w Polsce).

 

Do zobaczenia w sieci!

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie