“Trudno jest cokolwiek prognozować, przede wszystkim przyszłość” – tym cytatem rozpoczęła debatę Karolina Hytrek-Prosiecka, dziennikarka Gazeta.pl. „Skoro tę przyszłość trudno prognozować, to czy można ją ubezpieczyć?” – zapytała uczestników debaty.

Dorota M. Fal, doradca zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń, uznała, że „tak, przyszłość da się ubezpieczyć, ponieważ ubezpieczenia dotykają każdego aspektu naszego życia. Nie oznacza to, że każde ryzyko da się przewidzieć, ale nasza podstawowa misja to próbować oszacować ryzyko i podzielić je na populację, która to ryzyko nabędzie.” Dalej stwierdziła, że „żyjemy w czasach, których nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić jeszcze chwilę temu. Jak to dotyka ubezpieczycieli? W ogromnym stopniu, ponieważ ubezpieczamy praktycznie każdą działalność, zarówno gospodarczą jak i każdy inny aspekt życia.”

Prof. Renata Pajewska – Kwaśny, Szkoła Główna Handlowa, zwróciła uwagę, że „w krajach Europy Zachodniej udział ubezpieczeń i ich rola w gospodarce jest znacznie większa niż w Polsce. Pytaniem jest na ile klienci odczuwają potrzebę ubezpieczenia ryzyka, którego doświadczają i na ile chętnie zakłady ubezpieczeń to ryzyko przejmują.”

Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. nawiązał do pytania prowadzącej o ubezpieczenie przyszłości. „Uznał, że nikt nie był ubezpieczony od globalnej pandemii, nikt nie był ubezpieczony od wojny (…). Jak pandemia i wojna pokazały, życie przynosi nam zagrożenia o których wcześniej nie myśleliśmy. (…) Trudno ubezpieczyć się od ryzyk, których nie umiemy przewidzieć i ich nazwać. A nawet, gdyby mogły być ubezpieczone to czy sektor ubezpieczeniowy byłby w stanie takie przetrwać finansowo?” – zapytał.

Anna Rulkiewicz, Prezeska Zarządu LUX MED sp. z o.o. zauważyła, że „ryzyka się bardzo zmieniają i są już towarzystwa, które biorą na siebie ryzyko wojny. (…) W naszym przypadku podejściem do ryzyka zdrowotnego było zaoferowanie polis szpitalnych, działających na zasadzie realizacji danego świadczenia w szpitalu. Jest to efekt pandemii, czyli dużego długu zdrowotnego, dużych kolejek i alternatywy w stosunku do NFZ. To świadczenie będzie się rozwijało, chociaż już teraz pokrywa 80% zdarzeń medycznych.”

Na pytanie czy z perspektywy pracodawcy zdarzenia, które miały ostatnio miejsce, zmieniły podejście BNP Paribas do benefitów pracowniczych, dbania o pracownika, Przemysław Gdański, Prezes spółki, stwierdził, że „nie tyle zmieniło, co nasiliło nasze działania, które są nakierowane na dobrostan pracownika, po to, aby podnieść jego komfort funkcjonowania w warunkach wysoce obciążających.”

Patryk Rudnicki, Partner, Bain & Company uznał, że poza takimi zdarzeniami jak wojna czy pandemia, równie ważna w Polsce jest problematyka rynku pracownika. „Pomimo spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji, rynek pracy pozostaje bardzo silny. Bezrobocie w Polsce, liczone metodologią Eurostatu, wynosi około 3% i wszelkie takie benefity są bardzo popularne.”

Do szeregu wspomnianych wcześniej ryzyk i zagrożeń Dorota M. Fal z Polskiej Izby Ubezpieczeń dodała starzejące się społeczeństwo. „Do 2050 r. zmniejszy się ilość populacji pracowników. Efektem tego jest coraz mniej aktywnych zawodowo, ale i wydłużające się życie w okresie o nienajlepszej kondycji zdrowotnej. Kluczowe jest więc zadbanie o zdrowie populacji pracującej. Nie tylko z perspektywy pracownika. Także z perspektywy pracodawcy, który boryka się z rynkiem pracownika oraz rządu, ponieważ finanse publiczne opierają się na osobach pracujących”. Jak wskazała dalej, 2/3 chorób, które wg WHO odpowiadają za 90% zgonów podlega profilaktyce i „tą profilaktykę ubezpieczyciele zaczęli oferować”.

„Obecnie w Polsce mamy 4,3 mln osób posiadających ubezpieczenia zdrowotne. Niestety z roku na rok o 50% wzrosła składka. Wynika to ze wzrostu liczby ubezpieczonych, zwiększającego się zakresu ubezpieczenia, a także wzrostu kosztów medycznych” – zwróciła uwagę Anna Rulkiewicz, Prezeska Zarządu LUX MED sp. z o.o. „Dziś, mimo wzrostu kosztów, widzimy wzrost liczby ubezpieczonych o około 12,5%. Z naszej perspektywy ten wzrost jest jeszcze większy.” Jako jedną z przyczyn tego wzrostu podała wzrost świadomości społeczeństwa, do którego przyczyniła się pandemia.

„Dotychczas uważano, że ubezpieczenia na życie czy zdrowie są produktem luksusowym. Pandemia nam pokazała, że nie. Nie tylko najbogatsi wydają swoje środki na zdrowie. Drugie miejsce pod względem wydatków na zdrowie zajmują opłaty fee for service. I tu jest ogromna szansa dla ubezpieczycieli, żeby zagospodarować ten fragment rynku. Płatność w tej formie, czyli każdorazowa płatność za wizytę u lekarza, to najgorsze rozwiązanie” – podkreśliła prof. Renata Pajewska – Kwaśny. „Bardziej świadomy klient przeliczyłby sobie, że te same środki mógłby przeznaczyć na polisę oferującą szerszy i dłuższy dostęp do opieki zdrowotnej” – rozwinęła.

„Polski rynek jest specyficzny jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia.” – dodał Patryk Rudnicki, Partner, Bain & Company. „Jeżeli chodzi o przychodnie to do finansowania prywatnego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Co się zaś tyczy segmentu szpitalnego to rola finansowania publicznego jest tu bardzo duża. Rzadko spotykana jest sytuacja, że państwo przeznacza tak dużą część budżetu na leczenie szpitalne. Średni koszt usługi szpitalnej to około 7 tys. zł. Pacjent korzystający z usługi fee for service bardzo szybko zauważy, że koszt pakietu bardzo szybko się zwraca” – podkreślił.

Prof. Renata Pajewska – Kwaśny odniosła się do kwestii finansowania opieki zdrowotnej. „Gdyby NFZ dał możliwość szpitalom publicznym, żeby po wykonaniu kontraktu leczyć pacjentów na zasadzie abonamentów lub polis wszystkim by to wyszło na dobre. Skróciłyby się kolejki, szybciej można by było się leczyć prywatnie, a dodatkowo, dyrekcja szpitali miałaby większą wiedzę czy personel medyczny nie jest przepracowany poprzez podejmowanie pracy w wielu ośrodkach opieki medycznej.” – powiedziała.

„Nigdzie indziej na świecie usługi fee for service nie są tak popularne jak w Polsce. Rozwój ubezpieczeń prywatnych w Polsce jest związany z tym, że płatnik publiczny nie jest w stanie sam finansować opieki. Z wyjątkiem małych krajów, o wysokim koszcie podatkowym leczenia, płatnik publiczny nigdy nie będzie w stanie zabezpieczyć sektora. Prywatne ubezpieczenia są więc tego alternatywą” – podsumowała Anna Rulkiewicz, Prezeska Zarządu LUX MED sp. z o.o., gospodyni debaty.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie