14 lipca 2021 r. o 16:00, w czasie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego miała miejsce premiera polskiego wydania książki profesora Dana Breznitza pt. „Innowacje w praktyce – jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza”. Spotkanie poprowadziła Monika Richardson, a autor odpowiadał na pytania
i dyskutował z panelistami reprezentującymi zarówno świat biznesu, jak i świat nauki. Uczestnicy tego wyjątkowego spotkania mogli dowiedzieć się przede wszystkim o tym, dlaczego inwencja to nie to samo, co innowacyjność i dlaczego innowacyjność to synergia interesariuszy lokalnych w umiejscowieniu potencjału gospodarczego
w globalnej rzeczywistości. 

W spotkaniu wzięli udział:

Autor książki:

  • Dan Breznitz, Professor and Munk Chair of Innovation Studies, University of Toronto

Rozmówcy:

  • Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce
  • Kamil Liberadzki, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Andrzej Sławiński, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Mirosław Szreder, Profesor, Uniwersytet Gdański, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Książka profesora Breznitza oryginalnie wydana przez Oxford Press w kwietniu br., ale dość szybko instytucje takie jak The New York Times uznały ją za jedną z najlepszych pozycji całe 2021 r. Podkreśliła to w swoim wprowadzeniu prowadząca spotkanie Monika Richardson, po czym nieco bardziej naukowy dyskurs z autorem podjął profesor Sławiński. Skierował on dyskusję na temat tego, dlaczego utworzenie Innovation Authority w Izraelu ma tak duży wydźwięk gospodarczy i jaka w ogóle jest geneza innowacyjności w tym kraju. Breznitz zaznaczył, że Izrael wcale nie był od początku swojej historii w XX wieku innowacyjny. Dopiero z początkiem lat 90-ych kultura innowacyjności zaczęła się rozwijać.

Jak jednak dość mocno podkreślał Dan Breznitz, kierunek gospodarczy Izraela zaczął zbyt mocno bazować na start-upach i venture capital, bowiem błyskawicznie rozwijane i szybko zbywane firmy, celujące w obecność na NASDAQ, a nie budowę wartości, nie dają krajowi mocy gospodarczej. Tak naprawdę 85% mieszańców Izraela niewiele z tego modelu biznesowego ma, a pomimo bardzo wysokiego rozwoju państwa, 20% gospodarstw domowych jest poniżej linii średniego dobrobytu. Na tę tezę o błędnym kierunku rozwoju innowacyjności w Izraelu zareagował pytaniem o słuszniejsze rozwiązanie profesor Szreder  z Uniwersytetu w Gdańsku.

Breznitz wskazał, że gospodarka izraelska powinna oprócz siły start-upów oprzeć swoją gospodarkę również na klasycznych filarach, takich jak mocny sektor bankowy i inwestycje, często oparte na ustrukturyzowanych pożyczkach. Duże firmy rosną bowiem w Izraelu i innych podobnych gospodarkach powoli, co sprawia, że dla rynku start-upowego są nieinteresujące. Dlatego też, i tutaj nastąpił powrót do Innovation Authority, rząd Izraela zareagował tworząc agendę administracji publicznej, która uczy jak inwestować w innowacje i jak tworzyć synergię strategicznego budowania gospodarki ze start-upami i venture capital.

Istotny przekaz książki profesora Breznitza przypomniała uczestnikom spotkania Stacy Ligas, która przywołała ważne rozróżnienie pomiędzy innowacyjnością i inwencją, czyli wynalazkami. Inwencja to bowiem cecha rzadka i unikatowa, która nie buduje ogólnego rozwoju, a jednorazowe postępy, często zbywane później w formie patentów lub praw własności intelektualnej. Innowacyjność to budowa i rozwijanie potencjału społeczności na podstawie wynalezionych rozwiązań, jest to więc postawa i umiejętności jednostek. Breznitz stwierdził, że właśnie ta różnica stanowi jeden z kilku głównych powodów, dla napisania książki. Podkreślił on, że bazowanie na wymyślaniu i sprzedawaniu daje przestrzeń akademicką i rynkową jedynie bardzo wąskiej grupie osób i mało rozwija gospodarkę. Innowacyjność to sposoby na wykorzystanie tych pomysłów i wynalazków w sposób niespotykany i budujący ogólny rozwój społeczeństw. Wśród przykładów negatywnych dla Polski, wymieniono tu grafen i blue-ray, które nie wpłynęły na rozwój polskiej gospodarki pomimo bycia polskimi wynalazkami.

Tu powrócił głos akademicki w postaci pytania od profesora Liberadzkiego, który zapytał jakie rekomendację dla decydentów ma profesor Breznitz po ogromie pracy badawczej, której owocem jest omawiana książka. Autor stwierdził, że w rozmowach z decydentami zarówno politycznymi jak i liderami biznesowymi, nieustannie słyszy o innowacyjności w postaci przyrostu start-upów i patentów, co go irytuje. Pytani bowiem o to, jak te elementy budują dobrobyt gospodarczy, nie umieją tego dowieźć. Tu Breznitz mocno podkreślił, że patent czy nowy wynalazek to początek czegoś, co dobrze wykorzystane i lokalnie zbudowane może przysłużyć się szerzej społeczności, a tym samym budować siłę gospodarki. Jeśli decydenci nie potrafią tego dostrzec, zdiagnozować i wdrożyć na tej podstawie innowacyjnych rozwiązań, to nie powinni rządzić.

Profesor Breznitz w sposób dychotomiczny podsumował spotkanie towarzyszące premierze polskiej wersji swojej książki. Z jednej strony wskazał, że podejście do innowacyjności jako zwiększenia patentów i nasilenie kultury start-upu zwiększy wykluczenie społeczne wielu grup, które do tych rozwiązań nie mają dostępu i nie rozumieją ich. Przykłady Niemiec i Tajwanu, które nie zapominają jak produkować i wykonywać rzeczywiste dobra, w połączeniu z promowanie inwencji i ośrodków rozwojowo-naukowych powinny być naśladowane. W pozytywnym brzmieniu powiedział jednak, że innowacyjność nie jedno ma imię i mogą być różne modele i sposoby bycia innowacyjnym.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie