Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
Rafał Litwińczuk
Alior Bank

bio

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych.

Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA.

Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami oraz ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko walutowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz przestrzeganie wymogów informacyjnych.

W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku.

Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rafał Litwińczuk
Alior Bank

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie