„Myślę, że czeka nas trudny okres w gospodarce realnej, co będzie miało przełożenie na sytuację sektora finansowego i bankowego. I w gospodarce realnej i w sektorze bankowym mamy obecnie sytuację ciszy przed burzą”

4 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”, którego uczestnikami byli: Leszek Pawłowicz (Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego) i Iwona Kozera (Partner Zarządzającym Działem Doradztwa Biznesowego EY). Eksperci rozmawiali m.in. o: wpływie pandemii COVID-19 na rozwój różnych sektorów gospodarki i o tym, czy inwestycje infrastrukturalne są dobrą metodą na wyjście z kryzysu, o wpływie recesji na poziom ryzyka kredytowego i o kredytowaniu przedsiębiorstw w niedalekiej przyszłości oraz o asset management company i o tym, jak powinien wyglądać model biznesowy polskiego bad banku.

Wg Kozery, źródłem obecnego kryzysu, w przeciwieństwie do innych, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia, nie są nierównowagi w systemie finansowym czy nadmierne zadłużenie sektora publicznego, a świadomie podjęte działania rządu – zamknięcie gospodarki w obliczu pandemii. „Ta pandemia spotkała nas w czasach spowolnienia i stąd ten kryzys, spotęgowany przez efekt pandemii ma też cechy kryzysu koniunkturalnego. (…) Obecny kryzys uderza w sferę realnej gospodarki, generując duży szok podażowo-popytowy i obniżając produkcję i dochody firm (również tych zdrowych przedsiębiorstw), a także dochody pracowników” uważa Kozera i podkreśla, że globalny charakter kryzysu również ma duże znaczenie. „Jest to kryzys, w którym i kraje rozwijające się i rozwinięte, praktycznie prawie wszystkie kraje świata, przewidują w bieżącym roku recesję”. Kluczem do przezwyciężenia kryzysu jest wg Kozery płynność i to o nią powinniśmy przede wszystkim dbać w Polsce.

Jak EY postrzega obecny poziom ryzyka kredytowego? „Wyzwanie wzrostu ryzyka kredytowego, które stoi przed sektorem bankowym, jest bardzo istotne. To jest wyzwanie dla całej gospodarki – jak będzie się kształtowała gospodarka w takich warunkach. Trudno jest dzisiaj szacować wzrost kosztów ryzyka i go prognozować, ponieważ trudno jest przewidzieć, jakie będzie tempo rozwoju kryzysu (…) Przy poprzednim kryzysie z lat 2008-2009, koszt ryzyka tych kredytów, które były nieregularne, ostatecznie w stosunku do kredytów brutto w tych latach sięgał prawie 2%. Dzisiaj startujemy z około 0,8-0,9%” zaznacza Partner EY i uważa, że dokładne szacunki dotyczące kosztów ryzyka będzie można prezentować dopiero w 2 połowie bieżącego roku, a może nawet dopiero w roku 2021.

Jakie są dobre praktyki, których można by było użyć, gdyby koncepcja tzw. bad banku miała być w Polsce realizowana? Kozera uważa, że warto odnieść się do historycznych doświadczeń w tym zakresie w Europie. „Tego typu asset management company, czy też, mówiąc pospolicie, bad bank, odgrywały istotną rolę we wzmacnianiu stabilności finansowej banków a też całych gospodarek wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z systemowymi kryzysami ekonomicznymi. Tego typu rozwiązania były wdrażane w kilku krajach Europy zachodniej, chociażby w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy. Umożliwiały one oczyszczenie bilansów banków ze złych aktywów (…) ale też przyspieszały pewne procesy restrukturyzacyjne i działały jako katalizator, który pobudzał rozwój wtórnego obrotu tego typu aktywami”. Wg Iwony Kozery czynniki, które wpływają na afektywne funkcjonowanie asset management company to przede wszystkim zgodność regulacyjna przy udzielaniu pomocy publicznej, ale również odpowiedzialność społeczna, czyli „jasno zdefiniowany mandat, zarówno biznesowy jak i społeczny”, kwestie niezależności tego typu firm czy banków, wynagrodzenie powiązane z wynikami oraz udział sektora prywatnego w efektywnym zarządzaniu tego typu aktywami.

Całą rozmowę Leszka Pawłowicza i Iwony Kozery można obejrzeć pod adresem: https://www.efcongress.com/kwadrans/. Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza też do obejrzenia kolejnej transmisji Kwadransa z EKF, już w najbliższy wtorek, 9 czerwca, o godzinie 14:00, na platformie YouTube, na stronie internetowej EKF oraz na stronie FB Forsal.pl. Grzegorz Kuliszewski (Dyrektor Sprzedaży Usług, PAB Territory Services Sales Leader, IBM) będzie rozmawiał z Sebastianem Ptakiem (Prezesem Zarządu Blue Media S.A.).

Europejski Kongres Finansowy zaprasza również do uczestnictwa w EKF Online – pierwszej konferencji EKF prowadzonej w całości w sieci w dniach 15 – 17 czerwca! Udział bezpłatny, więcej szczegółów na stronie: https://www.efcongress.com/o-ekf-online/.

Do zobaczenia w sieci!

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie