Adam Śliwiński

Prof. dr hab. inż., kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń oraz dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adam Śliwiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

bio

Profesor nauk społecznych dyscyplinie ekonomia i finanse, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń oraz dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme. Ukończył także studia postdoctoral na Uniwersytecie Londyńskim oraz Swiss Re Academy Aviation Workshop.

W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: “Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie”.

W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse. W 2015 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. W 2017 r. został powołany przez Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Komisji do spraw Egzaminów Aktuarialnych. Stanowisko piastował do grudnia 2021 r.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2021 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City oraz niderlandzkiego rynku ubezpieczeń. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). Jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń.

Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. W 2014/2015 r. pracował jako Visiting Scholar na University of California Berkeley, Haas School of Business. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies, The Chevening Scheme UK, American Risk and Insurance Association oraz Hughes Hall Enterprise Society w Cambridge. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej 2019.

Adam Śliwiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie