Teresa Bednarczyk

prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Kierownik Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji UMCS
Teresa Bednarczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

bio

Nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: wpływ ubezpieczeń na procesy wzrostowe w sferze realnej gospodarki, ryzyko systemowe, innowacje na rynku ubezpieczeniowym, oszczędności emerytalne, finanse behawioralne. Promotor prac doktorskich. Recenzentka w czasopismach naukowych. Członek komitetów naukowych i rad programowych wielu cyklicznych konferencji naukowych z obszaru finansów i ubezpieczeń organizowanych przez różne ośrodki akademickie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Polskiego Stowarzyszenie Finansów i Bankowości; Komisji Ekonomii i Zarządzania PAN Oddział w Lublinie; Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym – kadencja 2017-2019 oraz 2023-2026.

Teresa Bednarczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie