Debata prezesów jest stałym i wyczekiwanym punktem kulminacyjnym Europejskiego Kongresu Finansowego. EY ma przyjemność współtworzyć wraz jej uczestnikami mapę wyzwań jakie stoją przed sektorem bankowym w nadchodzących 12 miesiącach.
Prezentowane EY Banking Menu odzwierciedla najistotniejsze kwestie w zebranych obszarach: rynek, klienci i technologia, regulacje i regulatorzy oraz streszcza najtrudniejsze zadania stojące przed sektorem.
Podsumowuje również wnioski z Okrągłych Stołów EKF: Makroekonomicznego, Technologicznego oraz Ryzyka Bankowego.
Ostatni rok definiowały zawirowania gospodarczo-polityczne. Podwyższona inflacja, wzrost cen energii oraz kolejne podwyżki stóp procentowych zaostrzają warunki funkcjonowania w biznesie i przyczyniają się do wzrostu niepewności oraz dalszego pogorszenia nastrojów konsumentów a także przedsiębiorców. Ze względu na rosnącą liczbę oraz stopień złożoności wyzwań jakie stoją przed sektorem bankowym, w tym roku EY Banking Menu stopniowo ewoluuje w kierunku kluczowych trudności, dotykających więcej niż jednego obszaru. Obawy wzbudza niepewność ale wciąż pozostaje duży margines na działanie.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie